Обект

Изходният философски въпрос относно фотографията е този за нейната същност или каквина, за ti esti, quidditas. Eдва след като сме отговорили, дори само приблизително, на този въпрос, ще имаме правото да разгърнем цялата палитра от питания относно нейното функциониране като медия, за позитивното и негативното в социалното й битие, за механизмите на репрезентация и културно формиране. Същностно така или иначе остава постигането на известна яснота относно „природата” на фотографията, относно собствено фотографското в нея. Наистина, „фотографското” (терминът е на Розалинд Краус) не е лесно за дефиниране най-малкото поради неговата двузначност: то може да бъде мислено, от една страна, като абстрактното общо определение на фотографското изображение, а от друга – като конкретната въплътеност на въпросния абстракт в конкретността на отделната снимка. Затруднението пред теорията на фотографията в случая идва от неоходимостта разсъждението да удържи едновременно общото понятие и единичния образ. Окуражаващо пред лицето на тази като че непосилна задача може да прозвучи обаче мъдрото напомняне на Платон в знаменитото му седмо писмо, че за онова, което е трудно или дори невъзможно да определим дефинитивно, е редно да продължим да говорим отново и отново.

следва продължение ...


Галерия Снимката Библиотека ФО Школа Паралакс Фотобюлетин Български Фотоклуб

Вход в сайта

Последни статии

Архиви

Потребители он-лайн


Общо на сайта: (1)

Потребители (0):

Роботи: (0):

Гости: (1)