Образ

Фотографското изображение не е прост механичен отпечатък, възпроизвеждащ буквално породилия го предмет, че отношението между обекта и образа е по-усложнено и противоречиво, и че, следователно, самият образ има по-особен онтологичен статус. Наистина, в зората на фотографията е популярна наивната представа, че всяко живо тяло е съставено от безброй много извънредно тънки слоеве, „спектри”, които се излъчват от него, така че фотографският образ се получава в резултат на налагането на един от въпросните „спектри” върху плàката, което на свой ред означава, че всяка снимка отнема един от спектралните пластове на тялото и че, следователно, фотографията е в буквалния смисъл на думата губителка на живото същество, а фотографирането е без друго напълно антихуманна процедура. Това квази-епикурейско схващане заляга в основата на прословутата Балзакова инвектива срещу фотографията, споделяна и от други не по-малко авторитетни интелектуалци като например Теофил Готие и Жерар дьо Нервал.

следва продължение ...


Галерия Снимката Библиотека ФО Школа Паралакс Фотобюлетин Български Фотоклуб

Вход в сайта

Последни статии

Архиви

Потребители он-лайн


Общо на сайта: (1)

Потребители (0):

Роботи: (0):

Гости: (1)