Изкуствената плът на дигиталното изображение

Изкуствената плът на дигиталното изображение

Фотографията е на кръстопът. Съществува опасната перспектива да изпадне и в безпътица. Дърво без корен. Днес има обилен плод, вкусът е съвършен, но всички знаем, че е изкуствен.

Сравненията по технически показатели вече са излишни. Дигиталната технология победи, замени същността с функциите. Пораженията ще са неминуеми в лично-интимен и социален план, фотографията ще изгуби душата си. Тя се роди в името на спомена и самата тя ще се превърне в спомен. Образът губи основите си, той оживотворяваше с достолепието си, а днес принизява с екранната си мимолетност. Високият смисъл е дигитално недостъпен по онтология. Удобството, бързината, съвършенството гонят други изобразителни цели. Емпиричният подход е повсеместна зараза – откриват се чудесни възможности за почитателите на външния свят, суетата и фотоизобразяването й. А какво ще кажете за тази реклама на фотоапарат –стилен, елегантен, в различни цветови гами. Съдете за снимките по избраните качества на този апарат. Lifestyle празнота. Думата съблазън е напълно приложима. Отказ от търсене на ентелехия (крайното предназначение, което всяко нещо съдържа в себе си) на фотографията, отказ от съдържателен диалог за различията между дигитален и фотографски образ. Мнозина го смятат за приключен, а той въобще не се е състоял.

Фотопортрет със смъртта

Древногръцкият драматург Менандър (ІІІ в.) препоръчва на ораторите по време на траурното слово да описват подробно погребението и починалия: “ ... тогава вие ще опишете процесията с починалия и събирането на жителите от града... Ще опишете подробно и тялото, неговата форма, какъв е бил този, който е захвърлил хубостта си, руменината на бузите му, гласът, който е бил заглушен, шията, която изглежда повяхнала, кичурите коса – вече не обичани, зениците и погледът на очите, които са заспали, и извивките на клепачите – вече не извивки, но целите спаднали... (Maguire 1981: 95).

Фотографията превръща тази словесна реторика във “визуална” - погребалните снимки са последен опит да се съхранят някои биографско-портретни данни за отишлия си член на рода, за да може той “да се знае”...


Галерия Снимката Библиотека ФО Школа Паралакс Фотобюлетин Български Фотоклуб

Вход в сайта

Последни статии

Архиви

Потребители он-лайн


Общо на сайта: (1)

Потребители (0):

Роботи: (0):

Гости: (1)