Автор на статията Търсене в Гугъл. Осъществява по заглавието на статията Добави във Facebook Версия за печат

Търсене в сайтаСубект

Признаването на изходната инициатива на света при създаването на фотографския образ крие в себе си една характерна опасност. Автоматичното, подвластно на механиката и химията възпроизвеждане на действителността заплашва да минимализира и дори фактически да изключи от процеса на възникването на изображението субекта на фотографското действие, да му отреди ролята на само спомагателен и страничен фактор, а с това и да заличи и обезсмисли всички усилия на медията да легитимира себе си като изкуство. Представата, че снимката се получава в резултат от действието на неодушевена машина, поради което и представлява документ, а не художествено произведение, като фотографът е само пасивен придатък към апарата и, собствено казано, не е субект на авторското право, битува в безхитростното съзнание. Изказвания в този дух обаче можем да срещнем и у теоретици на фотографията. Така Уйлям Хенри Фокс Талбот изрично настоява, че изображението е това, което самò прави себе си, а ролята на фотографа е само номинална. За Георг Мухе „новата предметност” предполага не само прецизност и достоверност на фотографското изображение, но и пълно изключване на субекта чрез камерата. Специфичната характеристика на фотографията – в сравнение например с живописта –, отбелязва Андре Базен, е нейната обективност. Никак не е случайно, дето съчетанието от лещи, образуващо „окото” на фотоапарата и заменящо човешкото око, се нарича именно „обектив”. Фотографията е уникална медия най-вече с това, че между предмета и неговото изображение не стои нищо, освен друг предмет. За пръв път изображението на външния свят се получава автоматично, в съответствие със строгия детерминизъм и без творческото вмешателство на човека. Личното участие на фотографа в този процес се свежда до избора, ориентацията и „педагогическото” въздействие върху феномена. Всички изкуства се основават на присъствието на човека и единствено във фотографията можем да се наслаждаваме на отсъствието му.

следва продължение ...

Вижте също


Уважаеми, гостинино! Вие присъствате на сайта като нерегистриран потребител. Препоръчваме ви да се регистрирате или да влезете с вашето име и парола.