Автор на статията Търсене в Гугъл. Осъществява по заглавието на статията Добави във Facebook Версия за печат

Търсене в сайтаПространство

Фотографското изображение е фрагмент, откъс от реалността. Тази „откъснатост” от цялото детерминира същностно неговите времеви и пространствени характеристики, привръща го в уникален хронотоп. Това означава, че фотографията борави по специфичен начин с пространството и че дори тя борави с едно твърде специфично пространство. Пространството, което трябва да овладее фотографията, е на първо място не празно вместилище на предмети, не еднородна и изоморфна безкрайност, а завършен в себе си и строго вътрешно структуриран ансамбъл от места, Ortungsraum, ако трябва да изпозваме неологизма на Мишел Фуко. Фотографското изображение „преповтаря” някаква отнапред зададена подредба. В този смисъл то не е произволен конструкт, а репродукция на вече налични структурни отношения, които, разбира се, могат да бъдат различно интерпретирани чрез движението на камерата и промяната на гледната точка.

следва продължение ...

Вижте също


Уважаеми, гостинино! Вие присъствате на сайта като нерегистриран потребител. Препоръчваме ви да се регистрирате или да влезете с вашето име и парола.