Мост

Мост

 

Море

Море

Риба

Риба

Отношения

Отношения

 

Кои сме ние?

Кои сме ние?   Проф. Цочо Бояджиев е един от водещите български учени хуманитаристи, осно- воположник на философ- ската медиевистика у нас. Преподава история на античната и средновеко- вната философия в СУ "Св. Климент Охридски". Член е на Международното общество за изследване на средновековната филосо- фия (Лувен), на Европей- ската академия на науките и изкуствата (Виена), Ерфуртската академия на науките и Берлинското научно общество. Автор е на книгите: Неписаното учение на Платон (1984), Студии върху средновеков- ния хуманизъм (1988), Античната философия като феномен на културата (1990), Ренесансът на дванадесети век: приро- дата и човекът (1991), Августин и Декарт (1992), Философия на европейското средновековие (1994), Две университетски лекции (1997), Кръговрат на духа (1998), Нощта през Средновековието (2000), Loca remotissima (2007). Има четири издадени стихосбирки: "Пясъчен хълм" (1999), "Пастир на думи" (2000), "Прозорец на Север" (2002) и "Сбогуване с предмети и други живи същества" (2005). Преводач е на съчинения на Платон, Аристотел, Плотин, Тома от Аквино, Майстер Екхарт, Марсилио Фичино, Братя Грим и др. Активно се занимава с фотография и води курс по философия на фотографията.

 

 

Кои сме ние? Катерина Гаджева е изкуствовед, главен асис- тент в Институт за изслед- ване на изкуствата, Българ- ска академия на науките. Защитава дисертация на тема “Между желаното и действителното. Фотография и “нагледна агитация” в България - 1948-1956”. Занимава се с история и теория на фотографията. Автор е на редица статии, посветени на световната и на българската фотография. Участва в организацията и реализирането на различни фотографски проекти в страната и чужбина. Препо- давател е в магистърските програми „Сравнително из- куствознание” и „Фото- графско изкуство” в Нов български университет.

 

 

 

Кои сме ние? Николай Трейман е потомствен фотограф. Става популярен с из- ложбата си "Блатото", с която участва в престижния фотографски фестивал в Арл, Франция. Дългого- дишен организатор на многобройни фотографски курсове и пленери. Участва като консултант по фото- графия в първите български броеве на "Нешънъл джео- график". Автор на излож- бите "Православна Бълга- рия", "12 образа на философи, 12 философи на образа", "Ретроспекция 50" и много други. Председател на Български фотоклуб, оснаван през 1920 г. Водещ редактор на библиотека "Фо". Управител на две фотоателиета в центъра на София. Организатор на "Княжевски нощи на фотографията".


 

 

 

Библиотека "Фо" представя...

Библиотека "Фо" издава литература по теория, история и критика на фотографията. Излезлите досега книги можете да намерите в магазина на ул. "Граф Игнатиев" 74.

  • "Теории на фотографията", представена през септември 2011 г. във Фотосинтезис:

            Теории на фотографията

              Разгледай PDF

  •  "История на неостротата", представена през юни 2012 г. в "Нощ на фотографията" - Княжево:

            История на неостротата

               Разгледай  PDF

 

 Очаквайте "За фотографията", представяне през септември 2013 г. на Фотоваканция!

 


Галерия Снимката Библиотека ФО Школа Паралакс Фотобюлетин Български Фотоклуб

Вход в сайта

Последни статии

Архиви

Потребители он-лайн


Общо на сайта: (1)

Потребители (0):

Роботи: (0):

Гости: (1)